سارمان تامین اجتماعی

نهضت اطلاع رسانی بیمه ای به مردم شریف و عزیز کشور

بيمه اختياري

بیمه : اختیاری

سن : اقایان و خانمها حداکثر ۵۰ سال

مراحل اداری :  درخواست و انعقاد قرارداد

نرخ: 26%

دستمزد : حداقل دستمزد

مهلت پرداخت : 3ماه

سایر : احتساب سوابق از تاریخ درخواست وانعقاد قرارداد

تعهدات:

  ۱- خدمات درمانی : دارد

  ۲- تعهدات بلند مدت : بازنشستگی - ازکار افتادگی - فوت

  ۳- تعهدات کوتا مدت:  هزینه کفن و دفن – وسائل کمک پزشکی پروتز واروتز – هزینه سفر

حق بیمه : ماهانه سال 1390                 ریال و سرانه درمان هر نفر                       ریال

موارد مهم : مشمول پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری – بارداری - کمک ازدواج نمی باشند

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:7  توسط روابط عمومی  | 

بيمه مشاغل

در حال ساخت است
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:5  توسط روابط عمومی  | 

كمك

در حال ساخت ميباشد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:5  توسط روابط عمومی  | 

كمك ازدواج

هديه كمك ازدواج - در حال ساخت
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 23:4  توسط روابط عمومی  | 

کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون تامین اجتماعی

بيمه شده علت حادثه ناشي از كار و يا به هر علت ديگر ، تمام يا درصدي از توان خود براي ادامه كار را از دست داده باشد، لازم است پس از دريافت گواهي از پزشك متخصص معالج مبني بر از كارافتادگي كلي به سازمان تامين اجتماعي شعبه اي كه حق بيمه وي به آن پرداخت مي شود ، مراجعه نمايد. در شعبه پس از بررسي پرونده بيمه شده ، فرمي در 3 نسخه كه اطلاعات هويتي بيمه شده در آن ثبت شده است ، به وي تحويل داده مي شود .

 بيمه شده بايد اين فرم را براي تكميل كردن بخش مربوط به اطلاعات پزشكي آن ، نزد پزشك معالج برده و بعداز تكميل مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحويل دهد ، در اين مرحله شعبه تأمين اجتماعي ضمن الصاق مدارك و تكميل فرم هاي مورد نياز بيمه شده را به كميسيون پزشكي سازمان معرفي مي نمايد.

 بيمه شده سازمان تأمين اجتماعي كه از سوي يكي از شعب اين سازمان براي تعيين نوع و درصد از كارافتادگي به كميسيون پزشكي معرفي مي شود بايد طبق مراحل زير اقدام كند :

به همراه مدارك درماني ، خلاصه پرونده و در صورت لزوم پرونده فني ، فرم بررسي و گزارش بازرسي حادثه منضم به اظهارنظر واحد بازرسي درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كاربودن حادثه و معرفي نامه شعبه ، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي بدوي مراجعه كند و در روز و ساعت تعيين شده در محل برگزاري جلسه كميسيون پزشكي حاضر شود .  
رأي كميسيون بدوي پس از صدور در روز برگزاري جلسه كميسيون به بيمه شده ابلاغ مي شود.

بيمه شده در صورت قبول نداشتن رأي صادره مي تواند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، اعتراض كتبي خود را به شعبه تأمين اجتماعي مربوطه اعلام كند.

شعبه تامين اجتماعي، بيمه شده را به كميسيون پزشكي تجديدنظر معرفي مي كند.

بيمه شده اي كه به رأي كميسيون بدوي اعتراض دارد بايد پس از دريافت معرفي نامه از شعبه تأمين اجتماعي، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي تجديدنظر مراجعه كند.

به ياد داشته باشيد

 

كميسيون هاي پزشكي تأمين اجتماعي با حضور پزشكان متخصص و خوشنام هر رشته تشكيل مي شوند و رأي آنها پس از بررسي كامل پرونده پزشكي بيمه شده و مشاهده وضعيت او صادر مي شود. با اين حال بيمه شده مي تواند به رأي كميسيون هاي پزشكي بدوي اعتراض كند.

رأي كميسيون هاي پزشكي تجديدنظر تأمين اجتماعي قطعي و غيرقابل اعتراض است. 

رأي كميسيون هاي پزشكي براساس مدارك پزشكي متقاضي صادر مي شود، بنابراين لازم است از ابتداي مراجعه خود تمام اسناد و مدارك پزشكي مرتبط را ارائه كنيد.

درصد از كارافتادگي بيمه شدگان براساس جداول خاصي كه ملاك عمل كميسيون هاي پزشكي هستند، تعيين مي شود. در اين جداول، براساس بيماري ها و و آسيب هاي مختلفي كه به فرد وارد مي شود و عوارض ناشي از آنها، درصد از كارافتادگي تعيين شده است.

مهمترين وظايف كميسيون هاي پزشكي

 

تعيين درصد از كارافتادگي تنها يكي از وظايف كميسيون پزشكي است. هر چند براساس ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترين وظيفه كميسيون هاي پزشكي است، اما وظايف ديگري هم برعهده اين كميسيون ها گذاشته شده است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

·         بررسي وضعيت از كارافتادگي اوليه متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري. بررسي وضعيت اشتغال بيمه شدگاني كه به علت وقوع حوادث ناشي از كار بايد به كارهاي سبك اشتغال داشته باشند .

·         بررسي و تأييد استراحت پزشكي ايام بيماري و بارداري بيمه شدگان كه از شوراهاي پزشكي ارجاع شده است .

·         نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي (اروتز و پروتز) مورد نياز بيمه شدگان .

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت                                         مديريت درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي مراجعه فرمائيد .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 13:31  توسط روابط عمومی  | 

کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون تامین اجتماعی

بيمه شده علت حادثه ناشي از كار و يا به هر علت ديگر ، تمام يا درصدي از توان خود براي ادامه كار را از دست داده باشد، لازم است پس از دريافت گواهي از پزشك متخصص معالج مبني بر از كارافتادگي كلي به سازمان تامين اجتماعي شعبه اي كه حق بيمه وي به آن پرداخت مي شود ، مراجعه نمايد. در شعبه پس از بررسي پرونده بيمه شده ، فرمي در 3 نسخه كه اطلاعات هويتي بيمه شده در آن ثبت شده است ، به وي تحويل داده مي شود .

 بيمه شده بايد اين فرم را براي تكميل كردن بخش مربوط به اطلاعات پزشكي آن ، نزد پزشك معالج برده و بعداز تكميل مجددا فرم را به شعبه مربوطه تحويل دهد ، در اين مرحله شعبه تأمين اجتماعي ضمن الصاق مدارك و تكميل فرم هاي مورد نياز بيمه شده را به كميسيون پزشكي سازمان معرفي مي نمايد.

 بيمه شده سازمان تأمين اجتماعي كه از سوي يكي از شعب اين سازمان براي تعيين نوع و درصد از كارافتادگي به كميسيون پزشكي معرفي مي شود بايد طبق مراحل زير اقدام كند :

به همراه مدارك درماني ، خلاصه پرونده و در صورت لزوم پرونده فني ، فرم بررسي و گزارش بازرسي حادثه منضم به اظهارنظر واحد بازرسي درخصوص ناشي و يا غيرناشي از كاربودن حادثه و معرفي نامه شعبه ، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي بدوي مراجعه كند و در روز و ساعت تعيين شده در محل برگزاري جلسه كميسيون پزشكي حاضر شود .  
رأي كميسيون بدوي پس از صدور در روز برگزاري جلسه كميسيون به بيمه شده ابلاغ مي شود.

بيمه شده در صورت قبول نداشتن رأي صادره مي تواند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، اعتراض كتبي خود را به شعبه تأمين اجتماعي مربوطه اعلام كند.

شعبه تامين اجتماعي، بيمه شده را به كميسيون پزشكي تجديدنظر معرفي مي كند.

بيمه شده اي كه به رأي كميسيون بدوي اعتراض دارد بايد پس از دريافت معرفي نامه از شعبه تأمين اجتماعي، به واحد نوبت دهي كميسيون پزشكي تجديدنظر مراجعه كند.

به ياد داشته باشيد

 

كميسيون هاي پزشكي تأمين اجتماعي با حضور پزشكان متخصص و خوشنام هر رشته تشكيل مي شوند و رأي آنها پس از بررسي كامل پرونده پزشكي بيمه شده و مشاهده وضعيت او صادر مي شود. با اين حال بيمه شده مي تواند به رأي كميسيون هاي پزشكي بدوي اعتراض كند.

رأي كميسيون هاي پزشكي تجديدنظر تأمين اجتماعي قطعي و غيرقابل اعتراض است. 

رأي كميسيون هاي پزشكي براساس مدارك پزشكي متقاضي صادر مي شود، بنابراين لازم است از ابتداي مراجعه خود تمام اسناد و مدارك پزشكي مرتبط را ارائه كنيد.

درصد از كارافتادگي بيمه شدگان براساس جداول خاصي كه ملاك عمل كميسيون هاي پزشكي هستند، تعيين مي شود. در اين جداول، براساس بيماري ها و و آسيب هاي مختلفي كه به فرد وارد مي شود و عوارض ناشي از آنها، درصد از كارافتادگي تعيين شده است.

مهمترين وظايف كميسيون هاي پزشكي

 

تعيين درصد از كارافتادگي تنها يكي از وظايف كميسيون پزشكي است. هر چند براساس ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنان، مهمترين وظيفه كميسيون هاي پزشكي است، اما وظايف ديگري هم برعهده اين كميسيون ها گذاشته شده است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

·         بررسي وضعيت از كارافتادگي اوليه متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختياري. بررسي وضعيت اشتغال بيمه شدگاني كه به علت وقوع حوادث ناشي از كار بايد به كارهاي سبك اشتغال داشته باشند .

·         بررسي و تأييد استراحت پزشكي ايام بيماري و بارداري بيمه شدگان كه از شوراهاي پزشكي ارجاع شده است .

·         نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي (اروتز و پروتز) مورد نياز بيمه شدگان .

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت                                         مديريت درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي مراجعه فرمائيد .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 13:31  توسط روابط عمومی  |